Делница Кр.Паланка–Д.Баир: Усвоен предлог-закон за гаранција за заем за финансирање

Владата денеска го усвои Предлог – закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на патната делница Крива Паланка – Деве Баир (граница со Бугарија), кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и ЈП за државни патишта, за да се обезбеди натамошна реализација на овој проект во должина од 13 километри.

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ