Импресум

Главен уредник: Јорданчо Миневски

Редакција: 
Христина Стојановска
Ивана Ѓошевска

Хостинг: MSP MyServerPlace
е-маил: [email protected]

 

e