Отпорност на антибиотици: Закана за јавното здравје со која се соочува човештвото

Антимикробната отпорност е сериозна закана за здравјето, поради што е неопходно да се зголеми свеста за рационална употреба на антибиотици. Многу суплементи како што се витамините го намалуваат ефектот на антибиотиците, пациентите треба да го известат својот лекар доколку ги земаат.

„Антибиотиците се користат само кога лекарот ќе ги препише, онолку долго и како што е објаснето.

Антимикробната резистенција најчесто се јавува кога пациентот ќе почне да се чувствува подобро и ќе престане да го користи лекот или кога пациентите, за да не одат на лекар, почнуваат да го користат антибиотикот што им останал од претходниот пат.

Примерите од практиката покажуваат дека пациентите честопати ја прекинуваат терапијата самоиницијативно доколку почувствуваат какви било несакани ефекти од антибиотиците.

„Причината може да биде тоа што лекот тешко им прави на стомакот, што може да се избегне со земање на лекот после оброк. Употребата на антибиотици се прекинува кога бојата на урината ќе се промени по земањето на лекот. Пациентите се плашат дека имаат крв во урината, но всушност се работи за безопасна појава, која потекнува од бојата на самиот лек“, велат експертите

Тие исто така предупредуваат дека многубројните суплементи како што се витамините го намалуваат ефектот на антибиотиците и дека пациентите треба да го известат својот лекар доколку ги земаат.

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ

e