НЕПОВРАТНА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА на производители на вино за инвестиции во опрема и основни средства

Владата, на денешната седница ја донесе и Програмата за финансирање микро земјоделски производители на вино и алкохолни пијалоци за 2023 година.

07022023_vrsm_sednica_7

Со Програмата ќе се реализираат активности за поддршка на субјекти коишто се регистрирани како производители на вино и субјекти коишто се регистрирани како Земјоделци – мали производители на жестоки алкохолни пијалаци или субјекти кои се регистрирани како мали дестилерии.

vino

Станува збор за доделување неповратна финансиска поддршка за инвестиции во опрема и основни средства и услуги, а корисници на средствата можат да бидат земјоделски стопанства запишани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, кои се регистрирани како производители на вино со максимален капацитет на производство до 50.000 литри годишно, или земјоделски стопанства или земјоделски стопанства запишани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства во МЗШВ и коишто се регистрирани во Електронскиот регистар во царинската управа како Земјоделци – мали производители на жестоки алкохолни пијалаци согласно Правилникот за начинот на оданочување со акциза на алкохол и алкохолни пијалаци и тутунски производи, или регистрирани во Електронскиот регистар во царинската управа како Мали независни производители на етил алкохол и жестоки алкохолни пијалаци за комерцијални цели – мали дестилерии, согласно Правилникот за начинот на оданочување со акциза на алкохол и алкохолни пијалаци и тутунски производи.

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ

e