Фактор: Надворешниот долг надмина 8 милијарди долари!

За прв пат во историјата на Македонија, Бруто – надоврешниот долг намина 8 000 000 000 долари ( осум милијарди долари), или конкретно, заклучно со третиот квартла од 2016 достигна ниво од 8,4 милијарди долари односно 7,5 милијарди евра.

Според податоците на Народната Банка, само за три месеци, или во третиот во споредба со вториот економски квартал, бруто надворешната задолженост се зголемила за 623,6 милиони евра. Растот на асолутната задолженост се одрази и вврз процентуално зголемување на задолженоста кој сега изнесува 78,1% од Бруто домашниот производ.

Податоците покажуваат дека на квартално ниво, пораст на надоврешната задолженост има кај “државата“, па така од 2,1 милијарда евра таа на крајот од септемри достигнала ниво од 2,6 милијарди евра.

Целиот текст објавен на Фактор може да го прочитате тука

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ