Сите патишта на Груевски беа погрешно проектирани

Сите патишта на Груевски, во сите области, од образованието и здравството до земјоделството и сообраќајот во изминатитее 11 години беа погрешно проектирани, добро рекламирани и под влијание на големата корупција незавршени или како овој мост да фотографијата катастофално изведени.Ако сето тоа остане без одговорност и принуда сами да ја платат штетата, ништо не сме направиле.

19420760_10213107801840306_7408019637133846621_n

Ѓорѓи Спасов

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ

e