Исплатени субвенциите за амортизирани несилки и приплодни грла маторици

82 милиони денари се исплатени кон 36 земјоделски стопанства кои одгледале или продале/заклале амортизирани несилки во период од 1 октомври 2022 до 30 септември 2023 година.

Дополнително, на 256 земјоделски стопанства им се исплатени вкупно 7 милиони денари, за одгледување на минимум 5 маторици кои истите ги чувале до 30.11.2023 година, информираше реосрниот министер Љупчо Николовски.

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ

e