Креативниот демон на Глупоста

….

И, да скратам: ВМРО-ДПМНЕ не смее да постои како политичка партија. Не само затоа што е партија на Глупоста и на Омразата што му нанесе непроценлива штета на македонското општество, култура и политички поредок, туку затоа што постоењето на оваа партија го прави невозможно општественото заздравување на Македонија и ги прави невозможни демократијата, остварувањето на уставниот поредок и владеењето на правото во библиската земја. Партијата треба да се избрише од судскиот регистар на политички партии, да ѝ се конфискува криминално стекнатиот имот и потоа да се овозможи нејзините членови со граѓански капацитет да регистрираат нова десно ориентирана партија со автентични демократски и политички мотиви и програми. Но, таа партија не ќе да смее да се нарекува ВМРО. Со измени на Законот за политички партии акронимот ВМРО треба да се забрани за употреба во името на ниту една партија во Македонија. Без оглед како Македонците гледаат на историското значење на ВМРО: некои ја сметаат за славна, ментално здравите ја сметаат за срамна, но неспорно е дека таа е дел од националната историја, каде што единствено треба и да опстои. Поради што би морало – на нашиот пат кон Европа – со закон да се забрани злоупотребата на овој историски акроним во чии било партикуларни партиски интереси.

А, ДПМНЕ, ќе прашате, што со неа? Па, и овој акроним не би требало да може да се употребува за име на партија, и тоа не според некои идни изменувања на Законот за политичките партии, туку со правилно спроведување на постојниот. Елем, како може програмската цел на една партија во повеќепартиски уставен поредок да биде националното единство? Обединувањето на нацијата е можно само во еднопартиски системи, а нашиот тоа – колку се сеќавам – не е.

Од друга страна, самиот збор „партија“ доаѓа од латинското partiri, што значи да се подели, па вистинското значење на зборот партија е дека е тоа еден дел од политичката сцена, една страна односно странка, и по дефиниција не може и не смее да има ниту во името ниту во програмата за цел да го обедини целото општество, нацијата или државата. А, впрочем, партија што обединува е според значењето на зборовите оксиморон, а во конкретниот случај – чиста Глупост престорена во Убедување што одгледува Омраза.

Целата колумна на Мирослав Грчев за Слободен печат на следниов ЛИНК.

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ

e