Во Крива Паланка реализирани и во тек на реализација се вкупно 60 проекти за граѓаните

Првиот човек на Општина Крива Паланка Борјанчо Мицевски даде отчет за сработеното во изминатите две години во општината.

Во изминатите 2 години во Крива Паланка отпочнаа или се реализираа над 60 крупни проекти, вели Мицевски споделувајќи ја долгата листа на реализирани или во тек на реализација проекти во градот и околината:
🚩Изградба на експресен пат

nikolovski koridor

🚩Изградба на железничка пруга Бељаковце Крива Паланка  
🚩
Изградба на трета лента кон Деве Баир
🚩Рехабилитација на пат од Ранковце до Крива Паланка
🚩Изградба на Градски Плоштад и парк

107802655_10157383975577196_1332159862066103291_n

107800472_10157383975907196_213635332394450583_o🚩Изградба на пат кон Граничен премин Голеш
🚩Изградба на пат ко с.Огут
🚩Изградба на пат во с.Голема Црцорија

🚩Изградба на пат во с.Конопница

кон🚩Изградба на пат во с.Трново
🚩Рехабилитација на пат кон Манастир Св.Јоаким Осоговски

107821022_10157383979317196_6631394607839599810_n 107841659_10157383976167196_9095393486818686790_n🚩Изградба и рехабилитација на 19 улици во градот 
🚩
Изградба на тротоари од влез на градот со Стара Чаршија

107792927_10157383976232196_1426638493462919383_o🚩Изградба на водовод во с.Луке
🚩
Регулација на дел на Крива Река

107957926_10157383978582196_7890681741545388115_o🚩Изградба на канализација во с.Конопница 
🚩
Изградба на фотоволтаици на 3 училишта
🚩Изградба на 7 спотртско рекреативни терени

108099183_10157383975652196_8075224751998646151_o 1 107612547_10157383978082196_7066679436608586054_o🚩Набавени 5 возила за ЈП Комуналец
🚩
Замена на 2,8км азбестни цевки

22🚩Замена на постоечки со дигитални водомери
🚩
Изградба на потпорни стени во н.Баглак и н.Чука

108056805_10157383975982196_2620203439847241212_o🚩Проширени капацитети на Детска градинка Детелинка и промена на столарија, фасада и кровна покривка 
🚩
Обезбедени средатва за надградба на нов кат на градинка
🚩Обезбедени средатва за канализација во Крстата Падина и Мизовски Ливади
🚩Обезбедени средатва за секундарна мрежа на водовод во с.Луке
🚩Нова сала на Совет на општина

33
🚩Нова пешачка патека на локалитет Стара Вада
🚩Изградена Градска капела
🚩Реновирани 27 тоалети и внатрешност на ОУ Јоаким Крчовски
🚩Се работи нов ГУП за Крива Паланка
🚩Изработен ГИС за Крива Паланка
🚩Испроектирани нови улици и патишта

🚩Промоција на археолошкиот локалитет Градец 
🚩
Идејно решение на влив на Крива и Дурачка Река
🚩Обезбедени 1,8 милиони € за патот Узем Тораница
🚩Продолжуваме понатаму…
#Можеме
#УштеПовеќе
#УштеПодобро – порачува Мицевски. 

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ

e