Чувањето храна во кутии од сладолед може да биде опасно

Ако чувате кисела или мрсна храна во несоодветна амбалажа, во неа може да се пренесат некои штетни состојки, што воопшто не е добро.
Дополнително, по правило, пластичната амбалажа за еднократна употреба не треба да се чува, а посебно внимание треба да се посвети на некои етикети.

Пластичната амбалажа за храна и пијалоци што ги консумираме во одредени услови може да биде штетна за нашето здравје. Меѓутоа, бидејќи редовно се тестира, ризикот е минимален.

Сепак, потребна е претпазливост поради можна грешка во технолошкиот производствен процес, поради погрешен избор на видот на пластиката за пакување на одреден вид храна, несоодветно ракување со пластичната амбалажа, како и неисполнување на функцијата на амбалажата на правилен начин. Во овие случаи, одредени соединенија од амбалажата може да се пренесат во храната и, доколку сме долгорочно изложени на нив, може да бидат штетни.

Овој премин од пластична амбалажа кон храна зависи од повеќе фактори, како што се температурата и времето на директен контакт помеѓу пакувањето и храната, но и од видот на храната. На пример, ако пакувате кисела или мрсна храна во кутии за сладолед, штетните соединенија од пакувањето можат да преминат во храната, што може да го промени квалитетот на храната, нејзиниот вкус и мирис.

Пластичните садови обично не се најдоброто решение за чување храна бидејќи секогаш кога ќе ставите нешто во нив, некоја пластика влегува во храната, односно во водата. А потоа лесно завршува во телото. Сепак, научниците сè уште дебатираат дали ова е опасно за луѓето или не, па некои предупредуваат дека треба да се избегнуваат пластични садови со ознаки 3, 7, PVC и PC. Тие заклучуваат дека најдобро е храната да се чува во вакуумски затворени садови во фрижидер, не подолго од четири дена.

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ

e