Изјави се НИШТОВНИ од причина што во изјавата е содржано НЕуставното име

Тоа е она што го кажував за изјавите.
Преземено од Vladimir Tufegdzic :
Не знам кој ве советува во однос на изјавите што ги заверувате на нотар, но знам дека советникот требало да ви каже дека таквите изјави се НИШТОВНИ од причина што во изјавата е содржано НЕуставното име на државата и не може да произведе правно дејство ниту спрема државата ниту спрема давателот на изјавата.
Со оглед на содржината на изјавата се поставува прашање за правниот основ за заверка кај надлежен нотар бидејќи дел од содржината е во директна спротивност со уставот.
Како и да е ваквите изјави се очаен обид да се одржи на политичката сцена бидејќи одлучното НЕ ви остана само на маица и со тоа го покажавте политичкиот максимум, без храброст да се притисне некое од копчињата како гласачка опција пред собраниската клупа.

ФБ статус на Ѓорѓе Спасов 

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ

e