Извештајот на ЕК е добар, ќе беше уште подобар ако имавме и подобра опозиција

Во најновиот извештај на Европската комисија за Северна Македонија има драматични работи за кои, ние со години предупредуваме, алармираме и зборуваме. И како по некое непишано правило, не можете да добиете подобар извештај, ако имате така лоша и некооперативна опозиција. Кога би имале подобра опозиција од Владата, ќе имавме и подобар извештај.

Ајде на почеток да тргнеме со добрите вести: во извештајот јасно стои дека Европската комисија цврсто верува дека проширувањето останува клучна политика на Европската унија, а посебно ќе се залага за полноправно членство на Западниот Балкан во ЕУ бидејќи тоа е дел од политичките, економските и безбедносните интереси на Унијата.

А, што се однесува до нас, тука, во оваа и наша Македонија, работите стојат вака: имаме алоцирани пари за реформите (6 милијарди евра за целиот Балкан, а од тие пари, за нас се предвидени 1 милијарда евра); извештајот во основа е слика за нас, за нашето лице, за нашиот карактер и нашиот потенцијал.

Сите теми кои се нотирани во извештајот на Европската комисија им се познати на граѓаните. Сè што е нотирано во извештајот, државата има механизми да се справи со предизвиците. Затоа што само така е исправно и добро, затоа што само така треба да работи државата.

Натаму, во 81% од поглавјата, земјата има напредок. Во однос на подготвеност во поглавјата, 90% се со соодветно ниво на подготвеност, што претставува одличен процент. Покрај парите (1 милијарда евра за реформи), ни се овозможува пристап до заедничкиот европски пазар, така што заедничките производи и услуги слободно ќе се пласираат на единствениот Европски пазар. Исто така важно е да се потенцира: планот за економски раст на земјата е на барање на Владата на Северна Македонија – може да ги користиме привилегиите и можностите на Европа пред да бидеме официјално зачленети, поточно, економските придобивки ќе траат додека се одвиваат преговорите за зачленување.

Целта на Европската унија и Владата на Северна Македонија е, до 2024 година, да го добиеме нашиот дел за реформи, поточно да добиеме средства кои изнесуваат една милијарда евра.

Имено: „Владата и администрацијата мобилизираа значајни ресурси и активно учествуваа во скрининг процесот“. Ова не значи дека работата држава ја завршила. Напротив, скрининг процесот ни дава основата за дефинирање на идните реформски приоритети од ЕУ агендата кои треба да се спроведуваат, и за кои неминовно е потребен широк општествен консензус.

За да го претвориме Извештајот во акција, треба да се работат патоказите: владеење на право (1), реформи во администрацијата (2) и функционирање на демократските институции (3). Ова практично значи влез со една нога во ЕУ.

Пример за тоа се потешките процеси кои се детектирани од наша страна и дека на нив треба да се работи како би се нашле соодветни решенија, а тоа е преку работата на Судскиот совет. Поради тоа што проблемот е констатиран, а тој се наоѓа во функционирањето на Судскиот совет, Владата побарала оценска комисија на ЕУ.

Целата колумна на Ненад Јовановиќ за Фронтлајн на следниов ЛИНК.

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ

e