Една четвртина од населението во Северна Македонија во последните петнаесет години ја напуштило земјата

Една четвртина од населението во Северна Македонија (приближно 500.000 луѓе) во последните петнаесет години ја напуштило земјата, покажуваат податоците од Извештајот на Светската банка за „Миграција и одлив на мозоци во Европа и Централна Азија“.

Невладината организација „Мрежа за спречување на одлив на мозоци“ сметаат дека постојат повеќе причини за масовно отселување.

„Според последните истражувања, 74 проценти од младите кои ја напуштаат земјата заминале за да најдат работа, проследено со 36 проценти кои се во потрага по подобар живот како и 36 проценти кои се фрустрирани од политичката ситуација во земјата“, вели Иван Иванов, координатор на невладината организација.

Според него, 25 проценти од маладите се враќаат поради носталгија кон земјата, 19 проценти поради тоа што не можеле да најадат стабилна работа во странство, а 19 проценти од младите се враќаат за да започнат свој бизнис.

„Вакватаситуација создава голем општенствен и економски притисок, бидејќи со секој заминат млад човек од земјата, државата губи 15.848 евра на годишно ниво. Од друга страна, за да се образова еден млад човек во земјата, државата ја чини 23.934 евра“, додава Иванов.

Од невладината сметаат дека е загрижувачки фактот дека многу малку системски мерки се превземаат од надлежните институции, бидејќи како што додаваат, досега државата нема спроведено ниту едно истражување и анализа за да ги истражи проблемите и да превземе соодветни мерки. Сите досегашни анализи се направени од страна на меѓународни организации.

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ

e