Ова е листата на кандидати за советници на СДСМ Крива Паланка

Официјално од страна на Државната изборна комисија одобрена е листата за кандидат за градоначалник и кандидати за членови на совет на Коалицијата за локални избори 2017 предводена од СДСМ за Општина Крива Паланка.

– Кандидат за градоначалник Борјанчо Мицевски

1. Изабела Павловска – Носител на советничката листа 
2. Славче Тодоровски
3. Сретимир Николовски
4. Влатко Ристовски
5. Тања Дејановска-Митровска
6. Дарко Ангеловски
7. Оливер Стоилковски
8. Катерина Митовска-Наковска
9. Драган Димитриевски
10. Емилија Младеновска
11. Велинче Ангеловски
12. Даниела Стојановска
13. Љупчо Јосимовски
14. Анета Стоилковска
15. Дане Петровски
16. Ивана Младеновска
17. Емилија Амзовска
18. Зоран Анѓеловски
19. Игор Ѓорѓиевски

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ