Македонија влегува во 21 век во кој со соседите соработуваш наместо да се гледаш преку нишанот

1. прво тврдеа дека Албанците сакаат да ја уништат унитарноста на државата.
2. потоа тврдеа дека Грците сакаат да ни го одземат идентитетот.
3. па тврдеа дека Бугарите ќе ни ја срушат државноста.

А всушност работата е дека Македонија влегува во 21 век во кој со соседите соработуваш наместо да се гледаш преку нишанот на оружјето.

Границите ги поставиле властелините за да ја обележат територијата на своето севластие. 21 век е век кога многу граници ќе бидат избришани. Јас навистина верувам дека и ние ќе станеме дел од тој процес а историјата ќе ја анализираме за да научиме како да не го повториме лошото и како да го надградиме доброто.

Мирјана Најчевска

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ

e